Historie

Historie fotbalu v Raškovicích

Fotbal se v Raškovicích začal hrát patrně někdy kolem roku 1936  (v Dobré r. 1926 , v Nižních Lhotách 1927 , v Janovicích 1930  ). Třebaže se nedochovaly žádné oficiální dokumenty, svědčí o této skutečnosti několik nepřímých důkazů. Tak předně to jsou záznamy v Tkáčově soukromé kronice (vedená od sezóny roku 1952), kde je toto datum prvně uvedeno a zároveň je uveden název klubu „SK Slezská Viktoria Raškovice“. Na financování činnosti klubu se podíleli továrníci otec a syn Kirchhoffové z Raškovic a Jan Řehák, majitel hotelu Trávný a pily na Pražmě. Ten také daroval pozemek na vybudování hřiště a díky jemu se zachoval pohár pro vítěze fotbalového turnaje (je vystaven v naší klubovně a jeho fotografie je uvedena v obrazové části této publikace), na němž je vyryto datum 23. 8. 1936.

Tehdejší hřiště se nacházelo v prostoru hřiště současného, ale bylo orientováno zhruba o 30o doprava (bylo rovnoběžné s podlouhlým stavením p. Macha). Jen pro zajímavost uvádíme, že ještě v první polovině 50. let se pro toto hřiště používalo označení „na Viktorce“. Takže, když se mezi kluky v té době řeklo „dnes hrajeme na Viktorce“, tak  každému bylo zřejmé, že se hraje na velkém fotbalovém hřišti a ne na nějakém jiném „plácku“, kterých byla v té době v Raškovicích celá řada.

Mužstvo hrálo v Těšínské župě. V „Kronice“ je také uvedena nejčastější sestava: Naizar (Meca František) – Maca Rudolf, Šlégr – Šmíra Ferdinand, Čmelák, Ševčík Milan – Galač, Kroček Karel, Ševčík Josef, Těšínský Josef, Korbáš Boh. Dalšími hráči byli Nitra a Kraus. Brankář Najzar, Ševčík M. a Ševčík Josef  přišli z Dobré.

Celkem v dobré shodě s údaji v „Kronice“ jsou písemné vzpomínky Josefa Válka  , dřívějšího hráče tedhejší „Viktorky“. Válek uvádí, že v roce 1937 hrálo mužstvo SK Slezská Viktoria Raškovice v Těšínské župě spolu s SK Jablunkov, Beskydem Jablunkov, Stonavou, Třincem „B“ aj. Trenérem mužstva byl pan Tarkoš (slovenský Maďar) a z hráčů si vzpomíná na jména: Bača Karel (brankář), Bača Bohuš, Fabián Karel, Kroček Karel, Pajůrek Josef, Válek Josef, Válek Rudolf, Muroň, Velčovský Jindřich, Šmíra Ferdinand. Vzpomíná též na brankáře Najzara a útočníka Ševčíka (oba z Dobré) a vojáky z cyklistického oddílu Šlégra, Zavadila a Kolaříka.  Vzpomíná též na útočníka Pepíka Těšínského, který za okupace  odešel nelegálně do Anglie a sloužil tam jako poručík letectva.

Na www stránkách Sokola Dobrá  bylo nalezeno, že v roce 1938 se v Raškovicích uskutečnil turnaj, kterého se zúčastnili: SK Sparta Dobrá, Staroměstský SK, SK Ostravská Slávia Ostrava a domácí SK Slezská Viktoria Raškovice. Vítězem se stal doberský klub.

Po obsazení našich pohraničních území v říjnu 1938 a následné okupaci celého území 15. března 1939, byla činnost klubu utlumena.

Další kapitola historie našeho fotbalu se začala psát 8. února 1940, kdy v  tehdejším hotelu „Pícha“  (nyní „Ondráš“)  v Raškovicích, dochází k oficiální registraci nového klubu pod názvem SK Lhoty-Raškovice se sídlem v Nižních Lhotách. Předsedou se stal p. Muroň František, starosta Nižních Lhot, místopředsedou p. Klusáček R., hoteliér z Raškovic a vedoucím mužstva pan Dužík Josef. Kádr mužstva tvořili hráči: bratři Karel a Bohuš Bačové, Šmíra Ferdinand., Korbáš K., Korbáš R., Velčovský Jindřich, Tkáč Štěpán, Macháček Ferdinand., bratři Jan a Václav Bilští, bratři Jan a Boh. Kohutovi, bratři Josef a Eduard Liškové, bratři Eduard a Jan Muroňovi. Zpočátku hrálo mužstvo III. třídu s mužstvy Sparta Dobrá, Karlova huť, Ostravice, Frýdek, Baška a jiné. Ke konci války už  II. třídu  s mužstvy Rapid Muglinov, Meteor Vratimov, Zábřeh, Šenov a jiné. Koncem roku 1948 dochází k odloučení Raškovic, kde vzniká v rámci Sokola Pražmo-Raškovice nový oddíl kopané. Pro původní oddíl Lhoty-Raškovice to sice znamenalo výrazné oslabení (do Raškovic např. přešli: Bača Bohuš, Šmíra Ferdinand, Klimánek Václav, bratři Arnošt a Oldřich Benešové, bratři František a Sláva Zapletalové aj.), ale v Raškovicích tak vzniklo velmi kvalitní mužstvo, které v sezoně roku 1949 (tenkrát se hrálo systémem jaro-podzim) vyhrálo IV. třídu Slezské župy a postoupilo do třídy III., kde v sezoně 1950 skončilo na pěkném 7. místě z dvanácti účastníků. Hráčské kádry, výsledky jednotlivých utkání, střelce branek a konečné tabulky jednotlivých ročníků je možno nalézt v publikaci Historie fotbalu v Raškovicích. Bohužel, ani pro toto období se nedochovaly nějaké oficiální písemné materiály, takže autoři byli odkázáni převážně na vlastní vědomosti a částečně na materiály uvedené na konci tohoto sdělení .

Oddíl našel domov na původním hřišti SK Slezská Viktoria Raškovice, které bylo předem upraveno pomocí škváry. Tenkrát se mluvilo asi o 50-ti fůrách, dovezených z blízkých fabrik nákladními auty Tatra 111.

Při prvním mistrovském zápase se Sokolem Bludovice (u Nového Jičína) byly branky ještě bez sítí. Drátěné sítě byly napevno připevněny až pro druhý zápas se Sokolem Tichá. Ty pak byly používány až do roku 1953. Hřiště se lajnovalo pilinami, tráva se kosila ručně kosou. Často vypomohly i krávy, což mělo někdy pro hráče neblahé důsledky. Hnědé „koláče“ se totiž před zápasem podařilo ne vždy dokonale odstranit….. Kabiny nebyly. Hráči i rozhodčí se převlékali v blízké Měšťanské škole. Je pravdou, že tenkrát byl přístup ke hřišti naprosto „bezbariérový“, takže cesta ze školy na hřiště netrvala déle než 5 minut. O poločase hráči do „kabin“ nechodili. Po zápase se většinou umývali v blízkém, dnes již neexistujícím, potoce nad hřištěm. Dokonalejší očista probíhala až ve školním umývadle (lavoru). První zápas byl pro celé Raškovice a široké okolí doslova fotbalovým svátkem. Bylo „vyprodáno“. Diváci všech věkových kategorií a obou pohlaví seděli na lavičkách podél delších stran hřiště a stáli, někdy i ve dvou řadách, kolem celého hřiště. Celou sezónu roku 1949 mužstvo hrálo ve tmavě modrých dresech bez čísel, bílých trenýrkách a modrých štulpnách. Druhou kombinací byly tmavě zelené dresy a štulpny, doplněné bílými trenýrkami. V těchto barvách hrálo mužstvo jen výjimečně. Kapitánem mužstva byl dřívější hráč Viktorie Raškovice i společného mužstva Lhoty-Raškovice Ferdinand Šmíra, předsedou oddílu a současně trenérem pan Rudolf Maca, pravý obránce Viktorie, který zároveň patřil k hlavním iniciátorům vzniku fotbalového klubu v Raškovicích.

Během sezóny 1951 po odchodu několika hráčů (Mališ, Šmíra, Bača B., Hlisnikovský) a hlavně obětavého a pro fotbal silně zapáleného p. R. Mace, začala kvalita mužstva mírně a kvalita funkcionářského kádru silně upadat, což pak vyvrcholilo v roce 1953, kdy mužstvo mělo po polovině soutěže nejprve pro nedodržení pravidel zastavenou činnost a posléze ze soutěže odstoupilo. Všechny rekvizity klubu převzal p. Tota z Jiskry Frýdek (viz „Kronika“). Než se ovšem tak stalo, tak došlo k dvojnásobné změně názvu oddílu kopané. Nejdříve bylo usnesením členské schůze Sokola Pražmo-Raškovice, v jehož rámci oddíl kopané působil, rozhodnuto (20. 11. 1950), že celá jednota bude převedena na závodní sokolskou jednotu s názvem Sokol Slezan Raškovice. Během roku 1952 pak oddíl kopané změnil název  na Jiskra Raškovice.

Ke „znovuzrození“ raškovické kopané dochází až 4. 8. 1957 na ustavující schůzi oddílu kopané. Byl zvolen nový výbor ve složení: pan Břetislav Morys st., předseda, dalšími členy byli pánové: Tkáč Jan, Špok J., Dyba Bohuslav st., Zapletal J., Slanina K., Hradecký Václav st.. Vedoucím mužstva a současně i trenérem byl ustaven Tkáč Jan, jeho pomocníkem Sláva Zapletal. Jak sám Tkáč ve své kronice vzpomíná, začínalo se „od piky“. Bylo potřeba upravit hřiště, postavit branky, kabiny, lavičky pro diváky. Na tom všem se podíleli fotbaloví příznivci i budoucí hráči. Tak např. pan  Josef Fluksa  (otec pozdějšího brankáře Leopolda Fluksy) postavil dřevěnou kostru kabin, Jan Čuraj sehnal v „Lipině“ plech na střechu atd. Nově vzniklý oddíl nesl název TJ Tatran Pražmo-Raškovice a od roku 1959 až po dnešní dny, TJ Pražmo-Raškovice.

Oddíl byl zařazen do IV. třídy Frýdecko-Místecka. Osu mužstva tvořili převážně hráči z let 1949-53. Před prvním domácím mistrovským utkáním s TJ Kunčičky (10. 8. 1958; od sezóny 1957/58 se již zase hrálo tradičním systémem  podzim-jaro) byl proveden slavnostní nástup mužstev, slavnostní projev přednesl předseda oddílu p. Břetislav Morys st. a následný slib za hráče pronesl kapitán mužstva Sláva Zapletal. Během celého soutěžního ročníku hrálo mužstvo velice zodpovědně a obětavě. Soutěž vyhrálo a od sezóny 1959/60 hrálo v okresních soutěžích buď III. třídu (zvanou též okresní soutěž) nebo II. třídu (okresní přebor) se střídavými úspěchy až do sezóny 1998/99, kdy postoupilo do krajských soutěží, v nichž úspěšně působí až do dnešních dnů  (2021/22).

Od sezóny roku 1949 slavilo mužstvo celkem desetkrát postup (ze IV. do III. třídy v sezónách roku 1949 a 1958/59, ze III. třídy do okresního přeboru v sezónách 1965/66, 1968/69, 1981/82, 1984/85 a 1991/92, z OP do 1.B třídy v sezóně 1998/99 a z 1.B do 1.A třídy v sezóně 2001/02 a 2021/22). Naopak smutek ze sestupu zavládl v kabině pouze pětkrát v sezónách 1966/67, 1971/72, 1982/83 a 1989/90, kdy mužstvo sestoupilo z okresního přeboru do III. třídy a v sezoně 2014/15 z  1.A třídy do 1.B třídy. Tento poslední sestup byl zřejmě nejbolestnější. Nejbolestnější proto, že  byl naprosto zbytečný. Posuďte sami: po podzimní části mělo mužstvo 19 bodů (9.místo). Na jaře se však mužstvu z různých důvodů výsledkově nedařilo a konečný zisk 27. bodů znamenal 14. místo a patrně i sestup. Pak ovšem STK FAČR Moravskoslezského kraje zjistila, že za mužstvo Sedlišť  hrál nějaký hráč neoprávněně ( nezaplaceny členské příspěvky, takže nebyl vlastně členem FAČR ) a Raškovice  tak získaly 3 body za kontumační vítězství, což v tuto chvíli znamenalo zisk 30. bodů záchranu v soutěži. Jenže  vzápětí se přišlo na to, že stejný případ byl i v Raškovicích ( z Frýdlantu hostující    David Musil ). Mužstvu bylo kontumováno 8 utkání, výsledkem čehož bylo odečtení celkem 7. bodů a s 23. body poslední místo, znamenající definitivní sestup. Mezi skalními fanoušky zavládl obrovský smutek a zklamání. Naopak  patrně nejslavnější byl postup do 1.B třídy v sezóně 1998/99. V rozhodujícím utkání, tři kola před koncem soutěže, jsme na domácí půdě rozdrtili vedoucí mužstvo okresního přeboru Sokol Šenov v poměru 6:2. Jak uvádí „Kronika“, utkání sledovalo zhruba 750 platících diváků. Byli mezi nimi i příznivci ostatních oddílů a velké množství fotbalových činovníků z okresu i kraje. Oslavy postupu nebraly konce a skončily 48. hodinovým posezením hráčů, funkcionářů a některých příznivců na zahradě trenéra p. Vl. Šindlera. Harmoniku a bujarý zpěv bylo slyšet po širokém okolí naší i okolních vesnic. Řádně oslaven byl rovněž postup  v sezóně 2021/22. Ihned po ukončení posledního domácího utkání s Vendryní se v prostorách fotbalového areálu konalo slavnostní posezení hráčů, trenérů,  funkcionářů,a dalších příznivců z řad občanů. Oslav se zúčastnil rovněž starosta Obce Raškovice a další hosté. Součástí setkání byla  též reprodukovaná hudba a občerstvení. Hráči měli na sobě modrá trička s nápisem postupu do 1.A třídy.

Mezi sportovní úspěchy klubu je zcela jistě nutno zařadit vítězství našeho mužstva na Memoriálu Arnošta Beneše (hráč společného mužstva Lhoty-Raškovice a v roce 1949 hráč mužstva Raškovic) v Nižních Lhotách v červenci 1963. Celodenního turnaje (hrálo se 2x 25 minut) se kromě nás zúčastnil pořádající oddíl Sokol Lhoty-Nošovice, Sokol Dobrá a Sokol Janovice. Při rovnosti bodů s Dobrou rozhodl o našem vítězství penaltový rozstřel v poměru 3:2. V oddílové síni slávy najdeme také poháry za první místa  „A“ mužstva na zimním turnaji v Sedlištích (2000), na turnaji ve Stachovicích (2001) a na „ Turnaji přátelství “   na domácí půdě v Raškovicích (2002). Účastníci turnajů a výsledky se ,bobužel, nedochovaly.

Na závěr informací o „A“ mužstvu bychom rádi uvedli několik velmi zajímavých čísel. Od sezóny roku 1949 po konec sezóny 2021/2022 nastoupilo v dresu „A“ mužstva Raškovic  více jak 300 fotbalistů. Nejlepším střelcem mužstva v krajských soutěžích se stal Ondřej Kacíř (autor 91 branek) před Lukášem Jančálkem (89) a Richardem Feikem (49). V okresních soutěžích je suverénem Jan Legerský se 189 brankami před Zdeňkem Morysem (80) a Břetislavem Morysem (76).Vzhledem k některým chybějícím údajům o střelcích branek nelze zcela vyloučit, že pořadí bratrů Morysových by mohlo být i opačné. V čele střelců  „A“ mužstva bez ohledu na hranou soutěž stojí Jan Legerský (189) před Lukášem Jančálkem (126) a Zdeňkem Morysem (80) event. Břetislavem Morysem. „Absolutním“ králem mezi „králi střelců“ je IIlir Preči, který v postupové sezoně 2021/22 nastřílel neuvěřitelných 38 branek.  Jako druhý pak figuruje Jan Legerský se 32 brankami (1979/80) a 28 brankami (1984/85) , třetím v pořadí je Lukáš Jančálek s 25 brankami (1998/99). Nejvyšších vítězství dosáhlo mužstvo se Sokolem Hukvaldy 13:1 (doma v sezóně 1949) a 12:0 se Sokolem Mosty u Jablunkova ( opět doma v sezóně 2021/22 ). Naopak nejtěžší porážky 0:11 utrpělo v sezóně 1952  doma se Sokolem Dobrá a venku se Slezanem Frýdek „A“. Nejvíce branek v jednom zápase (5) vsítili Uher Miroslav (PR – Lískovec 7:1, 68/69) a Legerský Jan  (PR – RH Místek 7:1, 79/80).

 V sezónách 1949, 1950 a pak v sezónách 1999/2000 – 2005/06 měl oddíl kopané také „B“ mužstvo dospělých. V prvních dvou sezónách (1949, 1950) „B“ mužstvo žádnou oficiální soutěž nehrálo. Hrálo pouze předzápasy před hlavním utkáním zpravidla s „B“ mužstvem (zálohou, jak se tehdy říkalo) stejného soupeře.V sedmi sezónách 1999/2000 - 2005/06 hrálo „B“ mužstvo III. třídu (okresní soutěž). Mužstvo pod vedením hrajícího trenéra  Jana Legerského dosáhlo následujících umístění: 5/10, 8/10, 8/13, 3/13, 6/13, 10/14, 12/14.

Družstvo dorostu zahájilo svou činnost od sezóny 1959/60. Hrálo převážně v okresních soutěžích. Výjimkou byly dvě sezóny 2001/02 a 2002/03, kdy hrálo župní soutěž. Lze konstatovat, že ať byla úroveň dorosteneckého družstva v různých dobách různá, bylo vždy zásobárnou fotbalistů pro mužstvo dospělých. V sezónách 2009/10, 2010/11, 2016/17 a 2021/22 bylo družstvo dorostu dočasně zrušeno z důvodu nedostatečného počtu hráčů. Dorostenci, kteří měli zájem hrát, odešli na hostování do okolních oddílů. V sezónách 2019/20 a 2020/21 hráli za společné družstvo Lhoty-Raškovice. V sezóně 2021/22 měly Raškovice v soutěžích, kromě mužstva mužů,  pouze družstva starších a mladších žáků a družstva  starší a mladší přípravky. V návaznosti na družstvo dorostu byla v pozdějších létech (myšleno po sezóně 1959/60) založena také družstva žáků (starší, mladší) i přípravka. Největšího úspěchu dosáhli starší žáci v sezóně 1999/2000, kdy vyhráli okresní přebor a postoupili do župní soutěže, kde spolu s mladšími žáky hráli až do sezóny 2003/04 včetně.

Že byl náš oddíl schopen vychovat velmi kvalitní fotbalisty svědčí také jména některých hráčů, kteří přestoupili z Raškovic do vyšších soutěží, např. Morys Zdeněk, Žižka Vlastimil (b) do Slezanu FM (divize); Nohel Miroslav, Slezan FM (III. liga), Čerňák Lukáš, Pernikář David, Válcovny plechu FM (MSFL); Mohyla Jiří ml., Pardubice (II. liga) a  Čačak (II. liga, Srbsko); Musálek Jiří, Poruba (divize), Zeman Vojtěch, Pustá Polom (KP). Z oddílu vzešlo také několik fotbalových rozhodčích: Tkáč Jan, Pašas Petr, Málek Dušan,  Novák Michal a Kubošová Jana.

 Za skoro 90 let existence raškovické kopané prošlo výraznými změnami nejen samotné mužstvo a herní systém, ale také fotbalové hřiště a jeho okolí. Je třeba konstatovat, že od roku 1936 se hraje v podstatě pořád na stejném hřišti. Původní hřiště bylo bez jakéhokoliv vybavení. Jak jsme se již zmínili dříve, první dřevěné kabiny (bez vody a sociálního zařízení) byly postaveny až v roce 1958. V roce 1963 bylo hřiště ozvučeno. 7. 4. 1963 zazněl poprvé hlas hlasatele z rozhlasu při utkání se Sokolem Kozlovice (0:7). V létech 1967-68 bylo stávající hřiště pootočeno doleva o zhruba 30o a zvětšeno jak co do délky, tak co do šířky a zatrávněno. Postavena byla též kovová vstupní brána. V roce 1972 bylo započato s budováním nových kabin (původní dřevěné UNIMO buňky byly později vyzděny) a sociálního zařízení. Kolaudace proběhla v roce 1974. Následně bylo v součinnosti s MNV Raškovice vybudováno asfaltové cvičiště a provedena úprava terénu okolo kabin. V osmdesátých létech byla travnatá plocha znovu rekonstruována, postaveno kryté podium pro hudebníky, přebudována vstupní část kabin a provedena generální oprava umýváren. Na sportovním cvičišti byl položen asfaltový povrch, postavena tréninková stěna a instalováno umělé osvětlení cvičiště. Byly postaveny lavice a stoly pro návštěvníky. Za brankou u řeky byla zahájena výstavba druhého fotbalového hřiště.

Zvelebování fotbalového areálu pokračovalo i v létech devadesátých. V červenci 1991 byla  postavena krytá tribuna  s ocelovou konstrukcí a posléze postaveny kryté střídačky.

K velkým  stavebním úpravám dochází na počátku tohoto tisíciletí. Vedení oddílu kopané se podařilo díky úspěšnému jednání na centrálních a regionálních orgánech ČR získat finančně významnou účelovou dotaci na rozšíření sociálního zařízení a kabin. K rekonstrukci došlo na základě stavebního projektu zpracovaného p. Václavem Muchou v letní přestávce mezi sezónami v létě roku 2002. Souběžně s touto akcí došlo k zásadní přestavbě a rozšíření (včetně vnitřního vybavení) občerstvovacích prostor pro diváky. V roce 2004 byly všechny nové stavby omítnuty. Před sezonou  2011/12 byla uvedena do provozu světelná tabule. Koncem roku 2013 došlo k výraznému vylepšení prostředí kabin. Ty byly z části vymalovány, byly  sníženy stropy v chodbě  a tím zakrytovány rozvody medií ( voda, plyn, elektřina, topení) . Bylo provedeno obložení sprchových prostorů, zabudovány nové sprchové baterie, včetně příslušenství a instalován nový moderní plynový zásobník pro ohřev teplé vody. Velká rekonstrukce a modernizace fotbalového areálu začala v červenci 2019 ( oplocení areálu, nová  tráva včetně podloží, umělé zavlažování, nové střídačky,další modernizace kabin, nová asvaltová plocha v prostoru občerstvení, na většině chodníků položena zámková dlažba, zbrusu nové parkoviště, terenní úpravy). Celkově bylo  Obcí Raškovice proinvestováno okolo  osmi milionů korun.  Slavnostní znovuotevření areálu proběhlo v sobotu 21.8. 2021 za účasti široké veřejnosti a představitelů obce , včetně   starosty, pana Jiřího Blahuty. Družstvo mužů odehrálo v době rekonstrukce své „domácí“ zápasy na podzim roku 2019 v Nošovicích a na podzim roku 2020 v Janovicích .Na jaře roku 2020 a 2021 se v důsledku koronavirové epidemie nehrálo. Hrát na zrekonstruovaném hřišti v Raškovicích se začalo až od počátku sezóny 2021/22.

Kromě samotného fotbalového života žil oddíl také bohatým společenským životem. Byly pořádány velmi úspěšné letní karnevaly a zimní plesy, a tím vylepšována finanční situace klubu. V osmdesátých létech bylo realizováno několik výměnných zájezdů do Valtic v okrese Břeclav (bydliště našeho dřívějšího populárního fotbalisty Františka Straky). Výsledky zápasů s místním klubem se, bohužel, nedochovaly. Pamětníci těchto zájezdů si ale vzpomínají, že do Valtic se vozil sud kvalitního piva a zpět sud taktéž kvalitního vína.

V roce 1987 uspořádal oddíl zájezd na jižní Moravu do Hroznové Lhoty. Reciproční akce v Raškovicích proběhla v roce 1988. V rámci obou akcí byla také sehrána dvě přátelská utkání. Jen pro zajímavost, naši oba zápasy prohráli. Venku 3:4 a doma 1:2. Ale o výsledky v tomto případě zcela určitě až tolik nešlo.  Všechny výše zmíněné „družební“ akce byly o to významnější, že se jich mohli účastnit i rodinní příslušníci. Všichni také rádi vzpomínají na víceméně pravidelná „pozápasová hodnocení“, která po dlouhá léta probíhala převážně v restauraci „U Morysa“. Dle vzpomínek přímých účastníků, měla tato „hodnocení“ mnohdy velmi kritický a bouřlivý průběh, ale pro upevňování kolektivu měla vždy rozhodující význam.

Ze stručného výše uvedeného přehledu téměř 90.leté historie raškovického fotbalu lze vyčíst obrovský kus vykonané práce jak na poli sportovním, tak při zvelebování  fotbalového areálu. Za tím vším se skrývá velká obětavost a nezměrné úsilí všech generací hráčů, trenérů a funkcionářů, vedená snahou o dosažení vždy co nejlepších sportovních výsledků a současně s tím i o propagaci a šíření dobrého jména obou obcí Raškovic i Pražma v celém Moravskoslezském kraji. Za toto všechno patří všem víc než velké poděkování. Ti všichni, spolu s celou řadou příznivců klubu, odpracovali navíc tisíce brigádnických hodin při budování svého „svátostánku“. Toto vše ve svém volném čase zdarma, bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.

Velké poděkování patří primárně hlavnímu sponzorovi klubu, Obci Raškovice a také všem dalším sponzorům klubu, od těch největších, až po ty nejmenší. Záměrně nikoho nejmenujeme, abychom nechtěně nikoho neopomenuli. Je zřejmé, že zvláště v dnešní době, by se klub bez jejich podpory a pomoci neobešel a tak vysokou soutěž, jakou už od roku 2002 hraje, by prostě v žádném případě hrát nemohl. Proto ještě jednou obrovský dík nás všech.

Vzhledem ke skutečnosti, že o působení klubu SK Slezská Viktoria Raškovice z let 1936-1938 se nedochovaly žádné oficiální písemné informace a ani dobový tisk žádné takové údaje nenabízí, byli jsme, bohužel, nuceni výsledkovou část  ( s ní je možno se seznámit v publikaci „Historie fotbalu v Raškovicích“)  začít až sezónou roku 1949. Z důvodů absolutního nedostatku jakýchkoliv informací jsme museli pominout také soutěžní výsledky našeho společného klubu SK Lhoty-Raškovice ze sezón 1940/41-1948.    Na vysvětlenou poznamenáváme, že fotbalové soutěže u nás se od roku 1949 hrály systémem jaro-podzim. Systém podzim-jaro byl zaveden opět až od sezóny 1957/58.

Ve výše zmíněné publikaci je každá sezóna je vedena samostatně a uvádí třídu, kterou naše mužstvo v sezóně hrálo, umístění (např. 1/7 znamená první místo ze sedmi účastníků), nejčastější sestavu a další hráče, kteří v mužstvu působili. Naše pozornost byla z kapacitních důvodů zaměřena pouze na mistrovská utkání, kde uvádíme výsledky a střelce branek. Každý ročník je zpravidla ukončen sumářem střelců a konečnou tabulkou (s některými výsledky přátelských a pohárových utkání je možno se seznámit v klubových kronikách). Na závěr výsledkové části je pro lepší orientaci čtenáře uvedena „sumarizační tabulka“, do níž je zahrnuta hraná třída, umístění, „král střelců“ s počtem dosažených branek, trenér a předseda oddílu. Bylo zpracováno všech 69 doposud odehraných ročníků (1949-53 a 1958/59-2021/22).  Pomineme-li jména trenérů a předsedů oddílu, pak v sezónách  1949-1951 se, i přes velké úsilí autorů, nepodařilo dohledat některé výsledky venkovních utkání a střelce branek. V sezónách 1965/66, 1978/79, 1982/83 (chybí střelci osmi branek) a 1983/84 chybí střelci branek v jarní části soutěže, v sezónách 1966/67 a 1983/84 chybí střelci v podzimní části a v sezónách 1995/96 a 1996/97 chybí střelci branek úplně. U sezón 1978/79 a 1983/84 byly alespoň nalezeny konečné tabulky střelců.

Jako výchozích studijních materiálů jsme použili oddílové kroniky (1952-2013, autoři Tkáč Jan, Biolek Jaromír, Bůžek Jiří, Brtus Karel, Chvistek Jiří, Zeman Antonín) a soukromého mikroarchivu Richarda Pastorka (1949-1960 a 2015- 2022). Získané údaje byly silně mezerovité v závislosti na kvalitě „vstupních materiálů“. V kronikách jsou totiž některé sezóny úplné, některé značně „děravé“ a některé sezóny zcela chybí. Tyto mezery jsme se snažili zaplnit (nutno přiznat, že v některých případech neúspěšně) studiem dobového tisku (Nová svoboda, Vpřed, Ozvěny Region frýdecko-místecko, Frýdecko-místecký a třinecký deník aj.) ve studovnách Státního okresního archivu FM, Muzea Beskyd FM, Slezského zemského muzea v Opavě a Vědecké knihovny v Olomouci. Neúspěšný byl také náš pokus o využití zápisů z utkání na Okresním fotbalovém svazu ve FM. Pánové Duda a Jež byli sice velice vstřícní a ochotní, ale zápisy ze sezón 1995/96 a 1996/97, které jsme za pomoci Jiřího Mohyly získali, střelce branek, bohužel, neobsahovaly. Starší ročníky byly během stěhování sídla svazu skartovány. V několika případech jsme též využili vědomosti našich konzultantů – dřívějších hráčů a funkcionářů fotbalových Raškovic.

Máme za to, že níže uvedeným výčtem výsledků jsou naše možnosti zcela vyčerpány a objev nějakých nových doplňujících informací by byl spíše otázkou šťastné náhody nebo „zvláště příznivého řízení osudu“. Všem čtenářům se velice omlouváme, ale více není v našich silách. Omlouváme se také všem hráčům, u nichž nejsou křestní jména uvedena vůbec nebo jsou uvedena ne zcela přesně. Jména hráčů jsou uváděna bez akademických titulů.

Poznámka:

Posloupnost fotbalových tříd: IV. tř. → III. tř. (zvaná též okresní soutěž … OS) → II. tř. (okresní přebor … OP) → I. B tř. → I. A tř.

 

Sumarizační tabulka

 

 

Sezóna

Třída

Umístění

Král střelců

Počet gólů

Trenér

Předseda oddílu

 

 

1949

 

 

IV.

1/9

N

 

Maca Rudolf

Maca Rudolf

 

1950

 

 

III

7/13

N

 

Maca Rudolf

Maca Rudolf

 

1951

 

 

OP

7/10 *1

N

 

N

N

 

1952

 

 

OP

9/10

Dyba Jan

6

N

N

 

1953

 

*2

OP

6/8

Zapletal Sl.; Bažant Fr.

4

N

N

 

1958

/

1959

IV.

1/7

Zapletal Sl.

11

Tkáč Jan

Morys Břet. st.

 

1959

/

1960

III.

5/12

Ižo Jan

9

Tkáč Jan

Morys Břet. st.

 

1960

/

1961

III.

3/10

Juroš Fr.

13

Tkáč Jan

Morys Břet. st.

 

1961

/

1962

III.

9/12

Morys Zd.

9

Tkáč Jan

Morys Břet. st.

 

1962

/

1963

III.

10/12

Mohyla Jiří; Pánek B.

8

Biolek Jar./Tkáč Jan

Morys Břet. st.

 

1963

/

1964

III.

3/12

Kolek Jos.

6

Vajda Vác.

Morys Břet. st.

 

1964

/

1965

III.

3/12

Pánek M.

11

Tkáč Jan

Morys Břet. st.

 

1965

/

1966

III.

1/12

Filipec M.  *3

10

Tkáč Jan

Morys Břet. st.

 

1966

/

1967

OP

12/12

Kolek Jos.  *4

6

Vajda Vác.

Zeman Ant.

 

1967

/

1968

III.

5/12

Kolek Jos.

13

Vajda Vác.

Zeman Ant.

 

1968

/

1969

III.

2/13

Uher Mir.

21

Vajda Vác.

Zeman Ant.

 

1969

/

1970

OP

8/14

Altman Vlast.

14

Vajda Vác.

Zeman Ant.

 

1970

/

1971

OP

12/14

Morys Zd.

8

Mohyla Jiří

Zeman Ant.

 

1971

/

1972

OP

14/14

Morys Zd.; Nogol Zd.

4

Mohyla Jiří

Peter Fr.

 

1972

/

1973

III.

4/12

Morys Zd.

8

Mohyla Jiří

Peter Fr.

 

1973

/

1974

III.

8/13

Charvát Lub.

7

Mohyla Jiří

Peter Fr.

 

1974

/

1975

III.

6/12

Šebesta Jin.; Nogol Zd.

8

Mohyla Jiří

Peter Fr.

 

1975

/

1976

III.

10/13

Souček K.

8

Tkáč Jan

Peter Fr.

 

1976

/

1977

III.

4/13

Slanina Jiří; Souček K.

Morys Bř.; Hradišťan B.

7

Mohyla Jiří

Peter Fr.

 

1977

/

1978

III.

8/13

Morys Bř.

16

Mohyla Jiří

Peter Fr.

 

1978

/

1979

III.

5/13

Legerský Jan

21

Pavlorek Jos.

Peter Fr.

 

1979

/

1980

III.

3/14

Legerský Jan

32

Pavlorek Jos.

Peter Fr.

 

1980

/

1981

III.

2/13

Zeman Jos.

12

Pavlorek Jos./ Mohyla Jiří

Mališ Leopold

 

1981

/

1982

III.

1/14

Souček K.

13

Mohyla Jiří

Mališ Leop.

 

1982

/

1983

OP

9/14

Platoš M. *5

8

Mohyla Jiří

Mališ Leop.

 

1983

/

1984

III.

3/10

Legerský Jan

12

Mohyla Jiří

Mališ Leop.

 

1984

/

1985

III.

1/14

Legerský Jan

28

Mohyla Jiří

Mališ Leop.

 

1985

/

1986

OP

6/14

Legerský Jan

13

Mohyla Jiří

Mališ L./ Biolek Jar.

 

1986

/

1987

OP

6/14

Legerský Jan

13

Mohyla Jří

Biolek Jar.

 

1987

/

1988

OP

8/14

Legerský Jan

13

Mohyla Jiří

Biolek Jar. /Zapletal Mir.

 

1988

/

1989

OP

10/14

Platoš M.

5

Legerský J.+ Bakota J.

Zapletal Mir.

 

1989

/

1990

OP

14/14

Moravec P.

5

Legerský J.+ Šindler Vl.

Zapletal Mir.

 

1990

/

1991

III.

6/11

Mohyla D.

7

Legerský J. + Šindler Vl.

Zapletal Mir.

 

1991

/

1992

III.

1/5

Mohyla D.

9

Legerský J. + Šindler Vl.

Mohyla Jiří

 

1992

/

1993

OP

8/13

Legerský Jan

6

Pavlorek J. + Šindler Vl.

Mohyla Jiří

 

1993

/

1994

OP

5/14

Mohyla D.

9

Pavlorek J. + Šindler Vl.

Mohyla Jiří

 

1994

/

1995

OP

8/14

Jančálek L.

8

Šindler Vl.

Mohyla Jiří

 

1995

/

1996

OP

12/14

N

 

Šindler Vl.

Šindler Vl.+Legerský Jan

 

1996

/

1997

OP

11/14

N

 

Šindler Vl./Klepáč

Šindler Vl.+Legerský J.

 

1997

/

1998

OP

10/14

Sysala Rob.; Feike Rich.

7

Šindler Vl./Muroň B.

Šindler Vl.+Legerský J.

 

1998

/

1999

OP

1/14

Jančálek L.

25

Šindler Vl.

Šindler Vl.+Legerský J.

 

1999

/

2000

1.B

7/14

Jančálek L.

11

Šindler Vl.

Šindler Vl.+Legerský Jan

 

 

2000

/

2001

1.B

3/14

Gorgol M.

9

Šindler Vl./Onufer M.

Šindler Vl.

 

 

2001

/

2002

1.B

2/14

Jančálek L.

16

Onufer M. + Šindler Vl.

Šindler Vl.

 

 

2002

/

2003

1.A

7/14

Jančálek L.

14

Onufer M. + Šindler Vl..

Šindler Vl.

 

 

2003

/

2004

1.A

10/14

Šimek M., Ondrušík Jan

6

Onufer M. + Šindler Vl..

Šindler Vl.

 

 

2004

/

2005

1.A

7/14

Jančálek L.

11

Onufer M. + Šindler V../

Šindler Vl../Blahuta M.

Šindler Vl.

 

 

2005

/

2006

1.A

4/14

Jančálek L.

15

Sládeček B. + Šindler Vl.

Šindler Vl.

 

 

2006

/

2007

1.A

9/14

Šimek M.

6

Sládeček B. + Šindler V.

Šindler Vl.

 

 

2007

/

2008

1.A

12/14

Špadt M.

5

Sládeček B. + Šindler V

Šindler Vl.

 

 

2008

/

2009

1.A

5/14

Kacíř O.

9

Sládeček/Šindler D. +

Šindler Vl..

Šindler Vl./ Uherek Dan.

 

 

2009

/

2010

1.A

10/14

Causidis M.

5

Šindler D. + Šindler Vl.

Uherek Dan.

 

 

2010

/

2011

1.A

5/14

Kacíř O.

15

Šindler Vl. + Schedling R.

Uherek Dan./Jančálek Bř.

 

 

2011

/

2012

1.A

12/14

Kacíř O.

10

Schedling R./Bauman P.

Jančálek Bř.

 

 

2012

/

2013

1.A

12/14

Drozd P.

8

Bauman P./Drozd P. + Šindler Vl.

Jančálek Bř.

 

 

2013

/

2014

1.A

    9/14 

             Škapa R.

5

Škola J.

Jančálek Bř.

 

 

 

2014

/       

2015

1 A

14/14

             Kacíř O.

8

Onufer M.

Jančálek Bř.

 

 

2015

/

2016

1 B

10/14

 Kacíř O., Škapa R.

6

Šindler D./ Šponiar Jan

 Jančálek Lukáš

 

 

2016

/

2017

1 B

7/14

 Kacíř O., Juřica R.

9

 Šponiar Jan

 Jančálek Lukáš

 

 

2017

/

2018

1 B

4/14

             Mikyska M.

18

 Slíva Karel

 Jančálek Lukáš

 

 

2018

/

2019

1 B

8/14

             Vojkovský A.

17

 Skotnica Zdeněk

 Michna Martin

 

 

2019

/

2020

1 B

12/14

 Bednárek Jan       *6

9

 Skotnica Zd.

Michna Martin

 

 

2020

/

2021

1 B

4/14

 Tobiáš Pavel         *7

9

 Skotnica Zd.

 Michna Martin

 

 

2021

/

2022

1 B

2 /14

             Preči IIlir

38

 Skotnica Zd.

 Michna Martin

 

 

2022

/

2023

1 A

   /14

 

 

 

 

 

 

                           

                  

Vysvětlivky k tabulce:

N ….. nepovedlo se zjistit

/   ….. změna trenéra (předsedy) během sezóny

+  ….. trenéři pracovali ve dvojici

*1 …. stav po 9. kole

*2 …. stav po jarní části, do podzimní části již oddíl nenastoupil

*3 …. chybí střelci branek v jarní části

*4 …. chybí střelci branek v podzimní části

*5 …. chybí střelci 8 branek

*6  … odehráno pouze 13 kol (covid-19)

*7…...odehráno pouze 9 kol (covid-19)

AktuálněPartneři klubu