Dotace mládeže z NSA

Dotace mládeže z NSA

Zabezpečení a rozvoj fotbalistů v mládežnických kategoriích v Raškovicích.

Vážení příznivci a fandové Raškovického fotbalu. Dovolte, abychom vás informovali o dotacích, které jsme obdrželi z Národní sportovní agentury České Republiky.
Již v předchozích letech 2021 a 2022 jsme obdrželi významné částky pro rozvoj a pro zajištění kvalitní přípravy na sportovní sezónu.


Na rok 2021 jsme obdrželi dotaci ve výši 171 325,- Kč a na rok 2022 dotaci ve výši 162 720,- Kč, které nám významnou měrou pomohly k plnění našeho dlouhodobého plánu rozvoje a zkvalitňování sportovních výkonů našich mladých sportovců.
Jedním z nejdůležitějších cílů projektu bylo zefektivněné a zkvalitnění trenérské činnosti u jednotlivých mládežnických družstev a poskytnutí jim možnosti kvalitativního rozvoje pod vedením zkušených trenérů.
V naší tělovýchovné jednotě máme dlouhodobě celkem pět mládežnických družstev (předpřípravka, mladší a starší přípravka a mladší a starší žáci) a do nové nadcházející sezóny 2023 – 2024 jsme po delší době přihlásili i naše mladší dorostence.


Naše družstva se doposud ve svých soutěžích umisťovala na čelních místech tabulek okresních soutěží. Kromě finančního ohodnocení trenérů jsme dotaci z Národní sportovní agentury České republiky využili na doplnění výbavy našich mladých sportovců potřebným materiálem pro tréninky a soutěžní utkání.
Pravidelně pořádáme fotbalové turnaje mládežnických družstev, někdy i se zahraniční účastí, kde dotaci Národní sportovní agentury České republiky využíváme na ceny při těchto soutěžích.
Nemalé finanční prostředky jsme investovali do zajištění kvalitní hrací plochy pro naši mládež, která je pro nás základem do budoucnosti, kde jsme část dotace využili i na trávní směs na dosévání méně kvalitních ploch našeho fotbalového hřiště a také na samotnou odbornou údržbu.
Významným nákladem čerpaným doposud z dotací bylo soustředění našich mladých fotbalistů před zahájením soutěží. Toto soustředění velmi výrazně utužilo kolektiv
hráčů a současně přispělo i k větší sehranosti, což se nakonec projevilo i ve výsledcích na hřišti.


Dále je naší dlouhodobou snahou přilákat nové a udržet co nejvíce stávajících dětí - sportovců z mládežnických kategorií u fotbalu.
Již několik dlouhých let trpělivě pracujeme s dětmi a mládeží s pomocí mnoha dobrovolníků, kteří věnují svůj volný čas nejen osobním zájmům, ale i práci s mládeží v naší obci Raškovice.


Touto činností se tak snažíme udržet hodně sportujících dětí a mládeže. Na mládeži je založena naše strategie vývoje a rozvoje našeho spolku Tělovýchovné jednoty Pražmo-Raškovice z.s. s tím, abychom si vychovali mladé a zdravé sportovce pro vyšší věkové kategorie a následně pro soutěže dospělých. Pracujeme na tom, abychom byli v této činnosti soběstační a nemuseli shánět hráče v jiných oddílech. V Raškovicích a okolních obcích bez fotbalových oddílů je samotný fotbal dlouhodobě společně s volejbalem nejaktivnějším sportovním odvětvím s bohatou historií.


Martin Michna
předseda tělovýchovné jednoty